learjet

latamy, by ratować

Jesteś tutaj:

Dyskwalifikacja zleceń i sposób odwoływania się

  1. Dyskwalifikacji zlecenia na lotniczy transport sanitarny dokonuje Dyspozytor Centrum Operacyjnego LPR na podstawie:
  • raportu medycznego,
  • sytuacji operacyjnej,
  • niezgodności z zapisami umów i Regulaminu Organizacyjnego LPR.
  1. Informacja o dyskwalifikacji zostaje przesłana w formie pisemnej Zlecającemu przez Dyspozytora Centrum Operacyjnego LPR.
  2. Zlecającemu przysługuje prawo odwołania się na piśmie od decyzji dyskwalifikacji do Dyrektora LPR.
A