learjet

latamy, by ratować

Jesteś tutaj:

Lotniczy transport sanitarny

 1. Lotniczy transport sanitarny, wykonywany jest przez:
 • lotniczy zespół ratownictwa medycznego:w dzień:
  – w trybie pilnym R, tzw. gotowość do startu do 30 min.,
  – w trybie planowym S, tzw. gotowość do startu do 30 min. – za zgodą Dyrektora Zakładu.

  w nocy:
  – w trybie pilnym R, tzw. gotowość do startu do 60 min.,
  – w trybie planowym S, tzw. gotowość do startu do 60 min. – za zgodą Dyrektora Zakładu.

 • lotniczy zespół transportu sanitarnego:
  – w trybie pilnym R, tzw. gotowość do startu do 60 min.,
  – w trybie planowym S.
 1. Lotniczy transport sanitarny wykonywany jest pomiędzy placówkami opieki zdrowotnej.
 2. Lotniczy transport sanitarny w trybie pilnym R to lot w celu udzielenia pomocy pacjentowi w stanie nagłym, wymagającemu intensywnego nadzoru w czasie lotu, kiedy opóźnienie pomocy może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia.
 3. Lotniczy transport sanitarny w trybie planowym S to zaplanowana usługa lotniczego transportu sanitarnego pacjentów wykonywana przez lotniczy zespół transportu sanitarnego w przypadku, jeżeli odległość pomiędzy najbliższymi w stosunku do miejsca aktualnego i docelowego pobytu pacjenta lotniskami zarejestrowanymi w „Zbiorze Informacji Lotniczych” („AIP”) przekracza 250 km (według map drogowych) lub zgodnie z podpisanymi umowami.
 4. Lotniczy transport sanitarny pacjentów niebędących w stanie nagłym, w sytuacji, kiedy transport odbywa się do ośrodka umożliwiającego dalsze leczenie i nie występują przeciwwskazania do transportu lotniczego, wykonywany jest w trybie planowym S. W wyżej wymienionych okolicznościach transport zostanie zrealizowany wyłącznie w miarę możliwości operacyjnych LPR. W szczególnych przypadkach lotniczy transport sanitarny w trybie S może być wykonany przez lotniczy zespół ratownictwa medycznego za zgodą Dyrektora Zakładu.
 5. Lotniczy transport sanitarny w zależności od stanu pacjenta odbywa się w asyście lekarza lub innego personelu medycznego.
A