learjet

latamy, by ratować

Jesteś tutaj:

Jak zlecić lotniczy transport sanitarny

 1. Należy dokładnie wypełnić i wysłać elektroniczne zlecenie transportu (EZT):

  https://www.lpr.com.pl/ezt/

  Po elektronicznym przesłaniu formularza EZT, należy go wydrukować, podpisać i opieczętować (jak dotychczas) w wyznaczonych do tego miejscach, aby oryginał w pełni uzupełnionego dokumentu przekazać załodze LPR, która przybędzie do Państwa Podmiotu. W ciągu kilku minut od wysłania EZT dyspozytor medyczny Centrum Operacyjnego LPR skontaktuje się z Państwem celem wykonania kwalifikacji medycznej pacjenta do transportu. W przypadku braku kontaktu ze strony LPR przez 15 minut proszę, aby lekarz opiekujący się pacjentem skontaktował się z Centrum Operacyjnym pod numerem telefonu:

  2222 99999

 2. Wystawione przez zlecającego zlecenie na lot musi być poświadczone przez dyrektora zakładu lub osobę upoważnioną i przekazane drogą elektroniczną (EZT) do Centrum Operacyjnego LPR. Jeżeli szpital lub inny zakład opieki zdrowotnej nie ma możliwości przesłania zlecenia EZT dopuszcza się przyjęcie zlecenia przesłanego w formie skanu formularza za pomocą e-mail lub mms bądź drogą telefoniczną na nagrywanej linii.
 3. Oryginał zlecenia na lot wraz ze zleceniem na dalszy transport kołowy należy przekazać zespołowi LPR.
 4. Brak wymienionych dokumentów powoduje niemożność przejęcia chorego przez zespół LPR.
 5. Dyspozytor medyczny lub lekarz LPR może zwrócić się do lekarza prowadzącego z prośbą o przesłanie kopii wyników badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej oraz karty obserwacyjnej z pobytu w oddziale obecnym i poprzednich wypisów.
 6. Organizacja transportu z miejsca pobytu pacjenta do statku powietrznego należy do Zlecającego.
 7. Każdorazowo lekarz zlecający lotniczy transport sanitarny ma obowiązek wziąć pod uwagę stosunek ryzyka i korzyści dla zdrowia pacjenta, a w razie wątpliwości skontaktować się z dyspozytorem medycznym LPR lub lekarzem najbliższej filii lub oddziału LPR.
 8. Ostateczną decyzję o przejęciu pacjenta przez zespół medyczny LPR podejmuje Lekarz HEMS/EMS po wykonaniu badania przedmiotowego i zapoznaniu się ze stanem pacjenta.
A