learjet

latamy, by ratować

Jesteś tutaj:

Zabezpieczenie medyczne pacjenta na czas transportu

 1. Lekarz zlecający lub inny wskazany przez niego ma obowiązek przygotowania pacjenta do lotniczego transportu sanitarnego. Szczegółowych zaleceń może udzielić dyspozytor medyczny lub lekarz LPR.
 2. Wymagane dokumenty do lotniczego transportu sanitarnego:
 • zlecenie na lotniczy transport sanitarny na aktualnym druku podpisane przez lekarza z pieczątką,
 • zlecenie na transport kołowy podpisane przez lekarza z pieczątką (jeśli zachodzi potrzeba takiego transportu),
 • dokumenty własne pacjenta,
 • dokumentacja medyczna odpowiednio zabezpieczona przed zniszczeniem,
 • skierowanie do szpitala.
 1. Procedury medyczne (zalecenia):
 • zabezpieczenie wkłuć dożylnych obwodowych i ewentualnie centralnych, linii tętniczych, drenów, cewników, drenaży;
 • zredukowanie liczby wlewów w pompach infuzyjnych do maksimum dwóch;
 • założenie nowych zbiorników do sondy żołądkowej, cewnika do pęcherza, stomii;
 • odessanie wydzieliny z dróg oddechowych (w sytuacjach koniecznych);
 • kontrola i założenie świeżych opatrunków na rany;
 • unieruchomienie złamań;
 • zakończenie wlewów antybiotyków, preparatów nie stosowanych w ciągłym wlewie w celu podtrzymania podstawowych funkcji życiowych;
 • wykonanie badań laboratoryjnych (poziom glukozy, elektrolitów, gazometrii, morfologii) – w uzasadnionych przypadkach u chorych z zaburzeniami przemiany glukozy, żywionych pozajelitowo, wcześniaków, noworodków;
 • pozostawienie chorego na czczo przynajmniej 2 godziny przed planowanym lotem.
 1. LPR zastrzega sobie prawo zlecenia lub wykonywania procedur medycznych mających na celu przygotowanie chorego do transportu w oddziale macierzystym pacjenta.
 2. W przypadku przewozu chorego, który otrzymuje leki niezaliczone do standardu w Instrukcji Medycznej LPR, obowiązek zabezpieczenia w leki na okres transportu spoczywa na Zlecającym.
 3. LPR dąży w swojej misji, do transportu pacjenta wymagającego intensywnego nadzoru w systemie „od łóżka do łóżka” („ bed-to-bed”).
 4. Każdorazowo o takiej sytuacji Zlecający zostanie poinformowany przez Dyspozytora Centrum Operacyjnego LPR.
A